Leo Pitkänen, Toimitusjohtaja, MHT

Leo Pitkäsellä on pitkä ja erittäin monipuolinen kokemus matkailu-, majoitus- ja ravitsemusalalta vuodesta 1987 alkaen. Hän on toiminut yrittäjänä ja toimitusjohtajana mm. Sirkan Tähti Oy:ssä, Ylläs Ski Oy Finlandissa sekä Lapin Lomahotellit Oy:ssä. Hän perusti ja loi Suomeen Lapland Hotels -hotelliketjun, ja teki onnistuneen exitin 2005.

Lisäksi Leo Pitkänen on ollut konsultoimassa ja perustamassa useita lappilaisia matkailuyrityksiä. Hänellä on kokonaisvaltainen näkemys alalta, ja hän hallitsee alan liiketoiminnan operatiiviset puolet, myynnin ja markkinoinnin integroinnin. Hän tietää, miten organisaation toimintamallin saa toimivaksi ja luotettavaksi.

Referenssit

Minna Kurttila, Konsultti, TaM

Minna Kurttilalla on pitkä kokemus erilaisista matkailun kehittämistehtävistä. Lisäksi hän on toiminut esimiehenä, toimitusjohtajana ja vastuullisena projektipäällikkönä eri organisaatioissa kuten Lapin Markkinointi Oy, Finnish Consulting Group Oy ja Oulun kaupunginteatteri Oy.

Minnalla on taiteen maisterin tutkinto (TaM) teollisen muotoilun koulutusohjelmasta, lisäksi hän on opiskellut laskentamerkonomiksi. Tämä yhdistelmä luovuutta ja taloudellista ymmärrystä on osoittautunut hyödylliseksi monissa erilaisissa työtehtävissä. Minna on parhaimmillaan laajojen kokonaisuuksien parissa, joissa hän voi aktiivisesti kehittää toimintamalleja ja ottaa vastuuta tuloksellisesta toiminnasta. Myös henkilöstöhallinto- ja esimiestehtävissä Minna on saanut hyviä tuloksia aikaan mm. työilmapiirin kehittämisessä.

Avainsanoja;
- yritysyhteistyöverkostojen kehittäminen
-kulttuuri- ja tapahtumatuotanto
-matkailukeskusten kokonaisvaltainen kehittäminen
-projektihallinto

Referenssit

Mika Meriläinen, Konsultti

Mika on matkailu- ja markkinointialan ammattilainen Rovaniemeltä. Hän on koko työuransa työskennellyt matkailun ja markkinoinnin parissa erilaisissa työtehtävissä sekä palkkajohtajana että yrittäjänä. Mikalla on vahva tuntemus ja osaaminen niin hiihtokeskustoiminnasta kuin hotelli-ja ravintolatoimialasta. Referenssit

Janne Pitkänen, IT asiantuntija, FM

Janne Pitkänen vastaa yritysten IT, etätyöskentelyratkaisuista sekä sähköisestä matkailumarkkinoinnista. Näitä ovat mm. Lapin Huippuhotellien varausjärjestelmän sekä siihen liittyvän etäkäytön asennus. Addebito Oy:lle mahdollistettiin sähköpostin sekä tiedostojen käyttäminen etänä Google Appsien sekä yhteistyössä toimitetun VPN-ratkaisun avulla. Janne oli mukana toteuttamassa visittaivalkoski-portaalia ja on mukana visitkalajoki.fi-portaalin kehittämisessä.

Referenssit

Aleksi Pitkänen, Digitaalisen markkinoinnin konsultti

Aleksi työskentelee sähköisten mainoskampanjoiden, hakukoneoptimoinnin ja markkinointisuunnitelmien parissa. Oleellista on valita digitaalisista markkinointivälineistä juuri sinulle sopivat. Ota yhteyttä ja kehitetään yhdessä kattava markkinointistrategia.

Ota yhteyttä

Palvelut

Konsultointimme päätavoitteena on muovata asiakkaan toiveiden ja näkemysten mukainen, luotettava ja toimiva liiketoimintamalli. Palvelumme on kokonaisvaltaista ja koostuu alla mainituista osa-alueista.

Operatiivinen liiketoimintakonsepti

 • Omistajaohjaus, hallitustyöskentely
 • Operatiivinen johtaminen, suunnittelu ja seuranta
 • Henkilöstön resursointi ja työaikasuunnittelu yrityksen tarpeiden pohjalta
 • Budjetointi ja seurantajärjestelmän luominen yrityksen käyttöön
 • Tuotannon prosessointi kustannustehokkaaksi yhdessä sovittujen toimintatapojen ja mallien avulla
 • Ostot ja logistiikka
 • Laatutoiminta

Operatiivinen myynti

 • Myynnin organisoiminen
 • Nykyisten ja potentiaalisten asiakkaiden kysynnän selvittäminen tulevaisuuden ennakoinnin avulla
 • Matkailutuotteille ydinkilpailijoista erottuvan profiilin luominen nykyisen ja halutun kysynnän pohjalta
 • Markkinointi- ja viestintäsuunnitelman laatiminen ja toteuttaminen kohderyhmittäin
 • Tuotekehityksen organisoiminen
 • Matkanjärjestäjien ja "koehenkilöiden" vierailut yrityksessä
 • Asiakastieto- ja palautejärjestelmän kehittäminen ja hyödyntäminen tuotekehityksessä
 • Sopivien jakeluteiden, myös sähköisten, löytäminen ja hyödyntäminen
 • Logistisen yhteistyön tiivistäminen

Seuraavat asiat ovat erityisessä huomiossa

 • Tuotekehitys: tuotevalikoima ja hinnoitteluperusteet valituille kohderyhmille (sopivatko yrityksen tuotteet valituille kohdemarkkinoille, onko tuotteiden hinta–laatu -suhde oikea, mitä tuotekehitystoimia mahdollisesti tarvitaan)
 • Myynnin edistäminen: tarvitaanko uutta myynti- ja markkinointimateriaalia? Missä ja miten yrityksen tuotteille saadaan näkyvyyttä?
 • Jakelukanavat: miten tuotteet saadaan markkinoille, jakelukanavien valinta
 • Markkinatieto: mikä on markkinoiden kilpailutilanne, mille markkinoille kannattaa pyrkiä?
 • Markkinointiyhteistyö: minkä yritysten ja alueorganisaatioiden kanssa kannattaa verkostoitua?
 • Laatu: onko asiakaspalvelun taso kohdallaan, riittääkö kielitaito, miten asiakassuhdemarkkinointi hoidetaan, onko tekninen ja tuotannollinen laatu kunnossa?
 • Seuranta: miten asiakkailta kerätään palautetta ja tietoja?

Konferenssit ja työpajat

 • Tarjoamme konferenssi ja työpaja tiloja
 • sekä vuokraamme mökkejä